Njut av havet och naturen i tysthet

starcut 2.0

img_20200801_165435_edited_edited.jpg
  • Utsläppsfritt – Ingen förbränningsmotor som genererar avgaser och sot. Laddar man med förnybar el blir resan helt fossilfri.
     
  • Tyst – Frånvaron av motorljud ger en tyst drift där man bara hör vågskvalp och fågelkvitter.
 
  • Nästan gratis -  Med nuvarande elpriser kostar en full laddning mindre än 20 kronor.

STARCUT 2.0

Starcut är en ny planande styrpulpetbåt avsedd för upp till fyra personer. Det unika skrovet är från början anpassat för eldrift.

Det är lätt, 600 kg inklusive batterier, och med en unik form vilket medför lågt framdrivningsmotstånd i kombination med utmärkta gångegenskaper. 

DE FÖRSTA SERIETILLVERKADE ELDRIVNA BÅTARNA ÄR PLANERADE ATT KUNNA LEVERERAS TILL VÅREN 2021.

Båten är en prototyp designad och byggd av Jan Qvist, Vaxholm.

Starcut 2.0 bibehåller prototypens alla goda egenskaper men är uppgraderad med andra batterier, elmotor och drev, samt med en ny och anpassad inredning.

Batterierna väger 170 kg och har en kapacitet på strax under 20 kWh. Räckvidden vid ren batteridrift kommer i serieutförandet att vara ca 15 distansminuter vid en marchfart på 15 knop.

De första serietillverkade eldrivna båtarna är planerade att kunna levereras till våren 2021.

För ytterligare information och provkörning av denna unika båt, kontakta Claes Bengtström

Claes@stromengineering.se

Mobil 070 812 85 48

Vikt.

590 kg

Batterikapacitet.

Ca 20 kWh

Bredd.

1,85 meter

Vikt. (batteri)

170 kg

Längd.

6,2 meter

MILJÖ - CO2 reduktion från den svenska fritidsflottan

Av 756 500 fritidsbåtar båtar av varierande slag är 461 500 sådana att byte till elektrisk drivlina skulle vara meningsfull.
 
Av dessa är nästan hälften (49 %) antingen 4-taktsmotorer eller  direktinsprutade 2-taktsmotorer. Antalet 2-takt utombordsmotorer av traditionell typ är 16 procent. Diagrammet  visar fördelningen i procent mellan olika effektklasser.

En konservativ beräkning av utsläppsreduktion av koldioxid vid elektrifiering av fritidsflottan ligger i storleksordningen 285 000 ton per år.

En konservativ beräkning av utsläppsreduktion av koldioxid vid elektrifiering av fritidsflottan ligger i storleksordningen 285 000 ton per år.

teknik.png

TEKNIK

Denna lösning är försedd med en ’rangeextender’, en fossildriven motor som används då energiinnehållet i batterierna är lågt. Nackdelen är de utsläpp av CO2 och NOx som denna genererar.
 

Utmaningen här ligger i att, med lämplig teknik, bygga lösningar där en rangeextender inte behövs. Med förnybar el från sol, vind och vatten har man har en drivlina som är 100% fossilfri.


Strom Electric Boats erbjuder en sådan, med en tekniskt avancerad lösning för räckviddskontroll.

En elektrisk drivlina för fritidsbåtar kan se ut på följande sätt:

AEnB2UpzdW6z5141Tpgei8UYep_AYKhu9iaNbKKE

AFFÄRSOMRÅDEN

Rapporten ’Blågröna Kustvägar’ listar följande möjliga nya affärsområden som en följd av elektrifiering av fritidsflottan.

Service och underhåll

Kringtjänster kommer att utvecklas på liknande sätt som inom olje- och gasutvinning till havs. Laddningsstationer i yttre kustbandet kommer att behöva service och underhåll. Metoder och procedurer för detta provas och utvärderas. Farkoster och fartyg behöver utvecklas som lämpar sig för dessa behov. Dessa bieffekter skapar i sig en helt ny marknad och nya möjligheter till intäkter.

Demoanläggning
System för utveckling av fossilfria marina framdrivningsmaskinerier är till stor del omogna. Avsaknad av ’track record’ medför att det är svårt att locka investerare. En demoanläggning medger att systemvalidering kan genomföras i ett tidigt skede och därmed att finansiering kan säkerställas.

För en fullständig genomgång, ladda ner rapporten ’Blågröna Kustvägar’ här:

https://www.orustkretsloppsakademi.se/blagrona-kustvagar/

Tillverkning
Behov inom tillverkning, logistik och infrastruktur uppstår. Hotell och restauranger kommer att behövas. Kommunikationer behöver utökas och dagligvaruhandeln kommer att öka sin omsättning. Dessa och andra kringtjänster skapar skatteintäkter och arbetstillfällen både lokalt och regionalt.


Forskning och utveckling.
Inom FoU på högskolor och universitet fyller en demoanläggning ett behov. Genom denna får forskare och företag att på nära håll få tillgång till en resurs där idéer kan testas och utveckling bedrivas.Turism
Grön turism, t.ex. sälsafari eller hummerfiske, är ytterligare möjligheter som kan generera sysselsättning.


 

82526322_2620819854665795_25485548581059