Ett steg mot en grönare framtid!

Strom Engineering AB, ägare till varumärket Strom Electric Boats, vill bidra till minskade utsläpp från fritidsbåtsektorn genom att utveckla och sälja elektriskt drivna båtar, drivlinor och marina laddstationer.


Den potentiella miljövinsten är stor. Fritidsbåtar och kustnära arbetsbåtar släpper ut ca 285 000 ton CO2 per år, enbart i Sverige.


Omställningen mot elektriskt drivna båtar pågår i ett accelererande tempo. Vi vill vara med på den resan och bidra till en mer miljövänlig framtid!