BLI INVESTERARE

Investerare erbjuds delägarskap i Strom Electric Boats enligt separat prospekt, tillgängligt via nedanstånde mejladress.

Var med och bidra till en klimatneutral framtid!

Info@stromengineering.se