Miljöaspekter på den svenska fritidsflottan

Av 756 500 fritidsbåtar båtar av varierande slag är 461 500 sådana att byte till elektrisk drivlina skulle vara meningsfull.
 
Marknaden domineras av bensinmotorer, vilka utgör närmare 80 % av motorerna. Drygt var tionde motor är en dieselmotor. Övriga motortyper av ovanliga.

I hela Sverige är antalet båtar försedda med motor ca 464 000 st. Av dessa är nästan hälften (49 procent) 4-taktsmotorer eller en 2-taktsmotor av ny typ med direktinsprutning. Antalet tvåtakt utombordsmotorer av traditionell typ är 16 procent.

Diagrammet visar fördelningen i procent mellan olika effektklasser.
logo-1.png

En konservativ beräkning av utsläppsreduktion av koldioxid vid elektrifiering av fritidsflottan ligger i storleksordningen 285 000 ton per år.

TEKNISKA LÖSNINGAR

teknik.png

Denna lösning är försedd med en ’rangeextender’ en fossildriven motor som används då energiinnehållet i batterierna är lågt. Nackdelen är de utsläpp av CO2 och NOx som denna genererar.
 

Utmaningen här ligger i att, med lämplig teknik, bygga lösningar där denna inte behövs. Man har en drivlina som är 100% fossilfri.


Strom Electric Boats erbjuder en sådan med en tekniskt avancerad lösning för räckviddskontroll.