top of page

STROM ENGINEERING

Framtidens båtliv - utsläppsfritt, tyst och nästan gratis!

01-home

Strom Engineering AB

Kalseröd Tyfta 376
473 94 Henån


info@stromengineering.se

02-about

" Båtbranschens okunskap hämmar omställningen till eldrift "

För att få en uppfattning om hur det nya och eldrivna båtlivet kan komma att se ut kan man mycket riktigt blicka bakåt, som Hamnen.se skriver. Men inte till C.G. Pettersson utan till de stegbåtar, eller hydroplan, med stegbotten som började utvecklas i början av 1900-talet, patenterades första gången 1908 i USA och som lanserades i Sverige 1911.


Båtbranschens företrädare dras med ett antal fördomar när det gäller eldrivna båtar och prestanda, som att det inte skulle gå att åka både snabbt, långt och länge i en enskrovsbåt, och det till ett överkomligt pris. Att man måste kompromissa med antingen farten eller räckvidden eller priset....

ocean

Ett steg mot en grönare framtid!

Strom Engineering AB, ägare till varumärket Strom Electric Boats, vill bidra till minskade utsläpp från fritidsbåtsektorn genom att utveckla och sälja elektriskt drivna båtar, drivlinor och marina laddstationer.


Den potentiella miljövinsten är stor. Fritidsbåtar och kustnära arbetsbåtar släpper ut ca 285 000 ton CO per år, enbart i Sverige.


Omställningen mot elektriskt drivna båtar pågår i ett accelererande tempo. Vi vill vara med på den resan och bidra till en mer miljövänlig framtid!

 

CO₂ REDUKTION FRÅN DEN SVENSKA FRITIDSFLOTTAN

Av 756 500 fritidsbåtar båtar av varierande slag är 461 500 sådana att byte till elektrisk drivlina skulle vara meningsfull.

 
Av dessa är nästan hälften (49 %) antingen 4-taktsmotorer eller  direktinsprutade 2-taktsmotorer. Antalet 2-takt utombordsmotorer av traditionell typ är 16 procent.

Diagrammet  visar fördelningen i procent mellan olika effektklasser.

En konservativ beräkning av utsläppsreduktion av koldioxid vid elektrifiering av fritidsflottan ligger i storleksordningen 285 000 ton per år.
stats.png
wallpaper-02.png

ELISA

ffwdhull kopia.jpg

ELISA ÄR VÅR INSTEGSMODELL

Den är en elektriskt driven båt med ett unikt skrov anpassat för eldrift. Skrovets utformning är sådant att friktionsförlusterna mot vattnet minimeras och därmed medger hög fart, lång räckvidd samt utmärkta gångegenskaper.

Instegsmodellen är utrustad med 20 kWh batterier och en elmotor på 20 kW. Båten är lätt, ca 500 kg inklusive batterier vilket medför en räckvidd på ca 20 distansminuter vid en fart på 20 knop.

Gröna löv

UTSLÄPPSFRITT

Ingen förbränningsmotor som genererar koldioxid, avgaser och sot. Laddar man med förnybar el blir resan helt fossilfri.

TYST

Frånvaron av motorljud ger en tyst drift där man bara hör vågskvalp och fågelkvitter.

NÄSTAN GRATIS

Med nuvarande elpriser kostar en full normalladdning runt 40 kronor.

03-strom21

ENERGIFÖRBRUKNING

diagram-1.png

Stegskrovets utformning medför en mycket låg energiförbrukning. Den röda kurvan i diagrammet ovan visar specifik energiförbrukning för stegskrovet i förhållande till traditionella båtskrov med V-form.

Gjutformen till vår båt är färdigställd och den första båten är producerad.


Båten är designad av Johan Åström, Fast Forward Boat Hull.

ocean

TEKNISK INFORMATION

En elektrisk drivlina för fritidsbåtar kan se ut på följande sätt:

Denna lösning är försedd med en ’rangeextender’, en fossildriven motor som används då energiinnehållet i batterierna är lågt. Nackdelen är de utsläpp av CO och NOx som denna genererar.   

Utmaningen här ligger i att, med lämplig teknik, bygga lösningar där en rangeextender inte behövs. Med förnybar el från sol, vind och vatten har man har en drivlina som är
100% fossilfri. 

Strom Electric Boats erbjuder en sådan, med en tekniskt avancerad lösning för räckviddskontroll.

Videon visar vår tidigare testbåt för utprovning av elektriska drivlinor.

05-investerare

investerare

Investerare erbjuds delägarskap i Strom Electric Boats enligt separat prospekt, tillgängliga via följande mailadress:

info@stromengineering.se


Var med och bidra till en klimatneutral framtid!
 

AFFÄRSOMRÅDEN

Rapporten ’Blågröna Kustvägar’ listar följande möjliga nya affärsområden som en följd av elektrifiering av fritidsflottan.

Service och underhåll

Kringtjänster kommer att utvecklas på liknande sätt som inom olje- och gasutvinning till havs. Laddningsstationer i yttre kustbandet kommer att behöva service och underhåll. Metoder och procedurer för detta provas och utvärderas. Farkoster och fartyg behöver utvecklas som lämpar sig för dessa behov. Dessa bieffekter skapar i sig en helt ny marknad och nya möjligheter till intäkter.

Demoanläggning
System för utveckling av fossilfria marina framdrivningsmaskinerier är till stor del omogna. Avsaknad av ’track record’ medför att det är svårt att locka investerare. En demoanläggning medger att systemvalidering kan genomföras i ett tidigt skede och därmed att finansiering kan säkerställas.För en fullständig genomgång, ladda ner rapporten ’Blågröna Kustvägar’ här:


 

Tillverkning
Behov inom tillverkning, logistik och infrastruktur uppstår. Hotell och restauranger kommer att behövas. Kommunikationer behöver utökas och dagligvaruhandeln kommer att öka sin omsättning. Dessa och andra kringtjänster skapar skatteintäkter och arbetstillfällen både lokalt och regionalt.


Forskning och utveckling.
Inom FoU på högskolor och universitet fyller en demoanläggning ett behov. Genom denna får forskare och företag att på nära håll få tillgång till en resurs där idéer kan testas och utveckling bedrivas.

Turism
Grön turism, t.ex. sälsafari eller hummerfiske, är ytterligare möjligheter som kan generera sysselsättning.

Flygfoto av Marina
Orust-123.jpg
vågor

kontakt

Strom Engineering AB

Kalseröd Tyfta 376
473 94 Henån


info@stromengineering.se

Boka datum för provkörning

Tack så mycket! Vi hör av oss.

claes_edited.jpg

Claes Bengtström

VD & teknikansvarig
noll-sju-04 880 332
Claes[a]stromengineering.se

Elsa.jpg

Elsa Bengtström

Ekonomi
noll-sju-09 665 998 Elsa[a]stromengineering.se

bengtström190817_0372-2.jpg

Jimmy Vilderstorm

IT & Media
noll-sju-37 337 643
Admin[a]stromengineering.se

thumbnail_IMG-0713_edited_edited.jpg

Johan Åström

Teknisk konsult
 

06-kontakt
bottom of page